วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เดือนธันวาคม

สัปดาห์ที่ 1
วันที่ 1 ธันวาคม 2551
ประสิทธิภาพกับคุณภาพที่ต่างกัน
จัดเรียง CD ใส่กล่อง
วันที่ 2 ธันวาคม 2551
ออกแบบงานกราฟิคด้วย
Powerpoint
วันที่ 3 ธันวาคม 2551
ออกแบบงานกราฟิคด้วย Powerpoint
ทำเป็นเรื่อง ในแต่ละสไลด์
วันที่ 4 ธันวาคม 2551
ทบทวนการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
วันที่ 5 ธันวาคม 2551
เรียนการออกแบบโลโก้เริ่มจากการทำโลโก้ด้วยยางลบ


สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 8 ธันวาคม 2551
ศึกษาการลงโปรแกรมกับพี่เจ้าหน้าที่ห้องคอมครุศาสตร์
วันที่ 9 ธันวาคม 2551
ดูดฝุ่นภายในห้อง712 ตามสายเคเบิล ให้น้องเอกไฟฟ้า
มาดูสายที่ต่อจากเครื่องฉายภายในห้องคอมคณะครุศาสตร์
วันที่ 10 ธันวาคม 2551
วันหยุดราชการ
วันที่ 11 ธันวาคม 2551
จัดเก็บอุกรณ์ตู้ ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในตู้
ย้ายเครื่อง scan ที่อยู่ห้อง 711 มาไว้ที่ห้อง 713
วันที่ 12 ธันวาคม 2551
จัดเก็บห้อง 711 จัดเรียงอุปกรณ์การใช้งานที่ห้อง 711

สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 15 ธันวาคม 2551
จัดเก็บห้อง 711 จัดเรียงอุปกรณ์การใช้งานหลังห้อง 711
วันที่ 16 ธันวาคม 2551
ลงwindows+โปรแกรมเครื่องที่นำมาซ่อม
อธิบายการทำงานกราฟิคด้วยPowerpointกับน้องเทคโน
วันที่ 17 ธันวาคม 2551
ถ่ายเอกสาร / search ข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้/การวางเงื่อนไข/สิ่งเร้า/การเลียนแบบ
วันที่ 18 ธันวาคม 2551
จัดเรียงวัสดุที่ห้อง 711
วันที่ 19 ธันวาคม 2551

สัปดาห์ที่ 4
วันที่ 22 ธันวาคม 2551
จัดเก็บ 711
วันที่ 23 ธันวาคม 2551
จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Authorware
วันที่ 24 ธันวาคม 2551
อธิบายให้น้องเอกคอมเรียนโปรแกรม+ทำข้อสอบบทเรียนสำเร็จรูป
ตัดกระดาษร้อยปอนด์แจกนักศึกษาเอกคอม-ประถมวัย
วันที่ 25 ธันวาคม 2551
ลอกสติกเกอร์หน้าห้อง712
จัดทำรูปแบบสติกเกอร์อันใหม่แทน อันที่ลอกออกไป
วันที่ 26 ธันวาคม 2551
ทำความสะอาดห้อง 711 เก็บวัสดุอุปกรณืเข้าที่ให้เรียบร้อย
วันที่29 ธันวาคม 2551
จัดทำแบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์
วันที่30 ธันวาคม 2551